Monday, 7 December 2009

Road Show - update

Po ogłoszeniu informacji na temat Road Show otrzymaliśmy wiele zgłoszeń i sugestii. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie spotkaniem w Warszawie i jednocześnie całkowity brak zainteresowania Szczecinem i Bydgoszczą przez osoby nie będa Partnerami, zmieniamy nieco harmonogram spotkań i ich charakter.

Uaktualniony plan spotkań:
Warszawa, 12 stycznia 2010 r., 10.00 - 15.00 w NASK (spotkanie otwarte; wymagana prerejestracja)
Szczecin, 13 stycznia 2010 r. (tylko dla Partnerów)
Bydgoszcz, 14 stycznia 2010 r. (tylko dla Partnerów)
• Luty 2010 r. - dyskusja elektroniczna
Kraków/Warszawa, marzec/kwiecień 2010 r. – spotkanie podsumowujące (Kraków lub Warszawa w zależności od zainteresowania)

Plan spotkania w Warszawie:
• ENUM (prezentacja NIC.AT, prezentacja NASK, dyskusja)
• .PL Registry Lock (prezentacja NASK, Dział Domen); dyskusja
• Usługi NASK w zakresie bezpieczeństwa (prezentacja NASK, Dział Handlowy)
• Secondary Market – burza mózgów / dyskusja (bez prezentacji – celem jest pozyskanie pomysłów na rozwój tego rynku)


Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu w Warszawie drogą mailową na adres:

No comments:

Post a Comment