Friday, 28 August 2009

Techniczne zmiany w systemie NASK wprowadzane przez głosowanie Partnerów

W ostatnich dniach NASK organizował spotkanie techniczne dla Partnerów, na którym omawiane były kwestie związane z wdrożeniem systemu pre-paid. Spotkanie było przeznaczone tylko dla Partnerów, dlatego też nie zamierzam wchodzić w szczegóły dotyczące ustaleń, z jednym jednak wyjątkiem. Na spotkaniu zostało zgłoszonych dużo uwag technicznych co do zmian w systemie. Jako NASK nie mamy jednak pewności, czy wszystkie te zmiany są faktycznie potrzebne i oczekiwane przez większość Partnerów. Dlatego też zrodził się pewien pomysł: bezpośrednie głosowanie przez Partnerów w celu akceptacji poszczególnych zmian.

Mój pomysł polega na tym, aby każdą zmianę w zakresie technicznym i administracyjnym, zarówno obecnie jak i w przyszłości poddawać pod głosowanie naszym Partnerom. Każda zgłoszona propozycja zmiany, o ile zyska akceptację NASK (jako zgodna chociażby z umową, nie będzie wymagała dużych inwestycji czy też nie spowoduje ograniczenia praw niektórych Partnerów) zostanie poddana pod głosowanie. Każdy Partner będzie dysponował określoną liczbą głosów. Zmiana zostaje wprowadzona, o ile uzyska większość głosów na „TAK”. Można tez wprowadzić dodatkowy próg, przy którym będziemy traktowali głosowanie za wiążące, np. 2000 oddanych głosów.

Jest kilka metod liczenia głosów (lub inaczej: waga głosu), jak chociażby wymienione poniżej:

1. jeden partner = jeden głos,
2. ilość domen obsługiwanych przez Partnera = liczba głosów Partnera,
3. pierwiastek kwadratowy z ilości obsługiwanych domen = liczba głosów,
4. i wiele, wiele innych...


Metoda nr 1 ma jedną główna wadę: najwięksi Partnerzy tracą realny wpły na zmiany, na rzecz Partnerów najmniejszych, których jest najwięcej.

Model nr 2 jest dokładnym przeciwieństwem: Partnerzy najwięksi dominują, decyzja jest podejmowana przez dwóch największych, niezależnie od głosów pozostałych.

Model nr 3 ma tę zaletę, że w wypadku tak dużych dysproporcji w wielkości Partnerów jak ma to miejsce obecnie, zapewnia zarówno dużym, jak i mniejszym, realny wpływ na podejmowane decyzje. Jaki model wybierzemy nie wiem, będzie to zależne od wyników konsultacji wśród Partnerów.

I tak w konkretnej sytuacji jaką mamy obecnie, dla metody „pierwiastkowej”, przykładowo home.pl będzie miał 623 głosy, NetArt 611, Az.pl 365, a firma z końca pierwszej dziesiątki ok. 200 głosów. Firmy z drugiej dziesiatki będą miały od 75 do 170 głosów a firmy z trzeciej dzisiątki od 40 do 70.

I na koniec pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, które być może niektórzy sobie zadają po przeczytaniu tego bloga – skoro sprawa dotyczy Partnerów, to po co piszę o tym na publicznym blogu? Otóż chciałbym zachęcić uczestników rynku domen do zawierania umów partnerskich z NASK, po to aby zyskać nie tylko dostęp do systemu i ceny hurtowe (jak dotychczas), ale także bezpośredni udział w decyzjach co do funkcjonalności technicznej systemu i procedur administracyjnych.