Wednesday, 8 July 2009

NASK uruchamia rejestrację domen „pre-paid” dla Partnerów

7 lipca NASK uruchomił testowo system rejestracji domen z funkcjonalnością „pre-paid”. Na konferencji organizowanej przez NASK w kwietniu 2009 pt. „Future Business Trends in the Domain Industry” przedstawialiśmy szczegółową koncepcję nowego rozwiązania, zakładającego m.in. zamianę obecnego systemu typu post-paid na system pre-paid. Teraz nadszedł czas pokazać partnerom nowe rozwiązanie już w praktyce.

Jedną z zalet systemu pre-paid jest ułatwienie współpracy NASK z Partnerami. Znika m.in. potrzeba przedstawiania zabezpieczeń finansowych i ewentualnego ryzyka niewypłacalności Partnera w związku z założeniem, że Partner może dokonać transakcji tylko do takiej kwoty, jaką wcześniej wpłacił do NASK. Dzięki „pre-paid” podłączanie nowych Partnerów będzie jeszcze łatwiejsze. Zakładam, że po wdrożeniu produkcyjnym systemu pre-paid, możemy „podłączyć” nowego Partnera w jeden dzień – obecnie cała procedura trwa znacznie dłużej ze względu na potrzebę nie tylko podpisania umowy ale także uzyskania gwarancji bankowych, weksli itd.

Mam nadzieję, iż testy pozwolą naszym Partnerom szybko dostosować swoje systemy informatyczne tak, aby pod koniec września możliwe było bezproblemowe przejście na produkcyjny system „pre-paid’ i wyłącznie systemu obecnego.