Wednesday, 28 January 2009

Współczynnik koncentracji abonentów domenowych w Europie

Przeprowadziłem analizę średniej liczby domen rejestrowanych przez jeden podmiot (abonenta) w poszczególnych krajach (dotyczy to krajów, z których otrzymałem najnowsze dane).

Wyniki przedstawają się następująco:Polska z wynikiem 2,6 domen na unikatowego abonenta plasuje się na tym samym miejscu, co Hiszpania. Generalnie wyniki mieszczą się w przedziale od 1,4 do 2,8, co pokazuje, że poszczególne rejestry mają bardzo podobne charakterystyki.

Niestety, nie ma w tym zestawieniu danych np. z Niemiec czy Holandii – krajów, w którym jest duża „koncentracja” domen na abonenta. Może uda się mi te dane w najbliższym czasie pozyskać, to wtedy podzielę się tą wiedzą z Państwem.

W tym miejscu warto przypomnieć zestawienie sprzed kilku dni dotyczące liczby abonentów obsługiwanych przez poszczególnych Partnerów NASK, na podstawie którego można wyliczyć opisywany wyżej współczynnik dla poszczególnych Partnerów już w ramach domeny .PL.