Tuesday, 27 January 2009

Udział firm w rynku parkingowym pod koniec stycznia 2009

Na koniec stycznia udział w rynku firm parkingowych przedstawia się następująco:Sedo, mimo wzrostu udziału w rynku w grudniu, starciło na rzecz NameDrive 1,5 punktu procentowego. Udział Parked.com wyniósł 0,05%, ale ze względu na małą wartość, nawet nie została ta firma umieszczona na wykresie.

Procentowo, cały rynek parkowania domen minimalnie wzrósł do 6,02%, a ilościowo spadł o 0,35 punktu procentowego w stosunku do początku miesiąca.

Warto obserwować

Warto obserwować natomiast inicjatywę dropped.pl integracji panelu klienta z NameDrive. Pytanie, na ile pozwoli to NameDrive zyskać jeszcze większy udział w rynku? Zobaczymy. W każdym razie oczekujemy od Sedo więcej inicjatywy.

A odnośnie do prognoz na (daleką) przyszłość, to myślę, że ciekawe mogą być prezentacje Sedo, ND oraz dropped.pl na konferencji Future Business Trends in Domain Industry. Więcej na: www.SecondaryMarket2009.pl.