Wednesday, 14 January 2009

Garść danych z początku roku 2009

Minęły już dwa tygodnie od początku roku, w trakcie których opublikowany został Raport Roczny NASK za rok 2008, NetArt wypuścił wiadomą notatkę prasową, a serwis Webhosting.pl rozgrzał się ciekawymi dyskusjami.

Czas więc na kilka danych za pierwsze 13 dni stycznia. I tak, średnia liczba rejestrowanych nowych domen to 1620, a więc nieco mniej niż przewidywana średnia 1800 – 2000 dziennie.

Gorzej nieco wygląda sprawa z przyrostem rocznym netto. Gdyby poziom odnowień i rejestracji z bieżącego miesiąca utrzymał się w całym roku 2009, to mielibyśmy spadek na poziomie 9% rocznie.

Wynika to z kilku czynników, w tym wielkiego boomu w styczniu 2008, spowodowanego oczekiwaniem przez ostatnie miesiące 2007 roku na zapowiadaną obniżkę. Wiele domen w styczniu 2008 roku rejestrowanych było wówczas w celu ich dalszej odsprzedaży przez osoby fizyczne skuszone promocjami (wśród takich domen, niestety, jest niższy poziom odnowień), a nie pod konkretne serwisy biznesowe (kiedy to poziom odnowień jest zdecydowanie wyższy).

Wiele pośród tych rejestrowanych w styczniu 2008 nazw odnawiane jest także przez opcje, co powoduje, że dopiero w drugiej połowie stycznia domeny tak rejestrowane (spośród tych rejestrowanych z początkiem stycznia 2008), powrócą do DNS i zostaną zliczone w statystykach. Do końca stycznia powinniśmy wrócić jednak do przyrostu dodatniego, około marca może do przyrostu 20-30% rocznie, aby w okolicach czerwca tego roku osiągnąć zakładane 30-40% rocznie.

Warto więc obserwować rynek, a widząc jakie emocje wzbudza konkurencja między home.pl a NetArt, nie mam wątpliwości, że temat lidera rynku będzie dyskutowany równie długo i gorąco jak spór o gaz z Rosji.