Wednesday, 7 January 2009

Najwięksi gracze w polskim Internecie

NASK zakończył opracowywanie Raportu Rocznego za rok 2008 dotyczącego domen Internetowych. Za kilka dni raport będzie dostępny w całości, teraz pozwolę sobie zaprezentować tylko jeden z wykresów – listę dziesięciu [1] największych Partnerów NASK w mijającym roku.

Oto i oni:Jak widać, największym partnerem jest wciąż home.pl z 27% udziałem w rynku, a na drugim miejscu mamy NetArt z 24% udziałem. Pamiętajmy, że te 27% i 24% to odpowiednio aż 350 tysięcy i 310 tysięcy domen. Warto dodać, że każda z firmy pierwszej ligi, czyli home.pl i NetArt, ma poniżej 30% udziału w rynku i tym samym żadnego z nich nie możemy uznawać za podmiot wyraźnie dominujący. A to bardzo dobrze, bo konkurencja sprzyja rozwojowi całego rynku.

Ważne jest też to, że druga liga to w sumie kilka firm na czele z AZ.pl, które w sumie mają dość istotny udział w rynku. Na tyle istotny, że są one w stanie same kształtować ceny, standardy i trendy na rynku – nie muszą przy tym szczególnie zwracać uwagi na to, co robią liderzy.

Cały raport roczny będzie niedługo dostępny na stronie Webhosting.pl.

[1] Lista prezentuje dziesięciu największych Partnerów, którzy zgodzili się na publikację wartości ich udziału w rynku. Trzech naszych Partnerów – ACTIVE24, domeny.pl i OVH nie zgodziło się na ujawnienie tych danych i tym samym nie zostali uwzględnieni na diagramie.