Friday, 24 April 2009

Modyfikacja założeń NASK przedstawionych na konferencji

Biorąc pod uwagę sugestie zgłaszane przez naszych Partnerów podczas konferencji NASK, pt. „Future Business Trends in the Domain Industry”, a także uwagi przekazywane nam bezpośrednio przez naszych Partnerów przez ostatni tydzień, NASK postanowił dokonać modyfikacji przedstawionych tydzień temu założeń nowej umowy.

Ponieważ temat, jak widać z relacji z konferencji, budzi wiele emocji nie tylko wśród Partnerów, ale także innych osób, które bądź rozważają podpisanie umowy, bądź też inwestują w rejestrację domen, postanowiłem o modyfikacji założeń napisać na forum publicznym. Blog ma tą zaletę, że jego zasięg jest znacznie większy niż jakakolwiek rozsyłana korespondencja, tym bardziej, że zmiany w systemie NASK dotyczą nie tylko obecnych Partnerów, ale mają wpływ na tych, którzy dopiero planują z NASK zawrzeć umowy partnerskie.

Zmiany zaproponowane w ostatnim tygodniu przez Partnerów, które zamierzamy uwzględnić, to:
* Brak pobierania opłaty 10 gr za udaną[1] operację rezerwacji domeny. Nieudana operacja rezerwacji nadal będzie płatna. Zdaję sobię sprawę, że jest to pewien wyłom w zasadach, które planowaliśmy wprowadzić, ale argumenty naszych Partnerów były na tyle istotne, że postanowiliśmy zaryzykować, licząc na to, że tzw.”book” nie będzie nadużywany.

*Zamiast opłaty administracyjnej[2] w wysokości 20/15/5 zł (odpowienio domena .PL, domena funkcjonalna i regionalna) za „wyciągnięcie” domeny z blokady, będzie to opłata odpowiednio 4/3/1 zł. Co to jest opłata administracyjna – odsyłam do materiałów z konferencji.

Mam nadzieję, że zmiany te powinny rozwiązać większość zgłaszanych przez Partnerów problemów, a tym samym wyjść naprzeciw klientowi końcowemu. Umowa obejmująca te zmiany będzie dostępna (ale tylko dla Partnerów), jak już wspominałem wcześniej, zaraz po „długim” weekendzie.

Przypisy:
[1]Jak się okazuje, nadal bardzo dużo osób korzysta z przelewów bankowych zamiast płatności kartą kredytową, a tym samym możliwość rezerwacji, a dopiero później rejestracji domeny jest istotnym elementem biznesu niektórych Partnerów. Jednocześnie zakładam, że jeśli operacja rezerwacji będzie w jakiś szczególny sposób nadużywana, to wprowadzimy jednak opłatę 10 groszy w przyszłości, bądź będziemy ten problem rozwiązywali w innych sposób.
[2] Opłata ta będzie obowiązywała dopiero od 2010 roku.