Monday, 16 February 2009

Odnowienia w styczniu: 53,7%

Ostatecznie, za styczeń 2009 roku poziom przedłużeń domen .pl wygasających w minionym miesiącu ukształtował się na poziomie 53,7%. Wartość ta pokazuje tylko styczeń, a nie poziom odnowień rok do roku, jak to zwykle podajemy.

Ta informacja powinna natomiast zaspokoić potrzeby informacyjne wielu osób, chociaż dla analityków rynku wartość cząstkowa odnowień nie ma zupełnie sensu i nie da się na jej podstawie dokonywać jakichkolwiek prognoz.

Dodam jeszcze, że wartość ta nie uwzględnia „odnowień” przez opcje.