Thursday, 15 May 2008

Po pierwsze, bezpieczeństwo; po drugie, jakość

Od roku 2003 domeny .pl można rejestrować nie tylko bezpośrednio w NASK, ale także przez Partnerów NASK. Obecnie prawie 100% domen rejestrowanych jest właśnie przez Partnerów NASK. Wcześniej gwarancją poprawnego wykonania umowy z abonentem był NASK, obecnie zaś duża część obowiązków i odpowiedzialności leży właśnie po stronie Partnerów.

Umowa pomiędzy NASK a Partnerem gwarantuje abonentom domen pewien zakres uprawnień, jak chociażby możliwość dokonania „transferu” domeny do innego podmiotu, aktualizację danych adresowych w centralnym rejestrze, możliwość dokonania cesji itd. „Partnerzy” muszą także gwarantować bezpieczeństwo teleinformatyczne przeprowadzanych transakcji. NASK przez zapisy umowy z Partnerami może egzekwować prawa abonentów, chociaż obecnie coraz rzadziej zdarzają się naruszenia takich praw i należy stwierdzić, że system partnerski funkcjonuje w sposób bezpieczny dla klientów.

Chcemy, aby internauci rejestrujący domeny .pl mogli z łatwością odróżniać Partnerów NASK od innych firm, które nie mają umów o rejestrację domen. Oczywiste jest, że w przypadku „nie-Partnerów” NASK nie może zagwarantować jakości usług oferowanych przez te firmy. Dlatego też rozpoczynamy kampanię mająca na celu promowanie logo .pl jako symbolu mającego gwarantować jakość i bezpieczeństwo usług „firm-Partnerów”.Od 2002 roku niebieskie logo[1] .pl jest użytkowane przez firmy rejestrujące domeny. Obecnie chcemy wyeliminować z rynku bezprawne użycie tego znaku, a więc używanie go przez podmioty, które umowy „partnerskiej” z NASK nie mają, a posługują się tym znakiem, wprowadzając klientów w błąd. Mamy nadzieję, że skorzystają na tym firmy, które od lat bardzo ciężko pracują na swój wizerunek.

Każdy, kto chce sprawdzić, czy firma, która dokonuje rejestracji domen obsługiwanych przez NASK (.pl, .com.pl, .biz.pl itd.), ma aktywną umowę z NASK, może to zrobić na stronie NASK.

Abonenci, którzy korzystają z pośrednictwa Partnerów NASK, jeśli nie są zadowoleni z usług Partnera, mogą się zawsze poskarżyć, pisząc e-mail na adres partner@dns.pl. W każdym przypadku reagujemy, i jeśli nastąpił błąd po stronie rejestratora, musi on zostać szybko naprawiony. Oczywiście czekamy także na pozytywne opinie o rejestratorach domen i chcemy, aby abonenci domen .pl dzielili się swoimi przemyśleniami z NASK dotyczącymi rozwoju programu partnerskiego oraz rozwoju całego rynku domen w Polsce.

Przypisy:
[1] niebieskie logo .pl jest znakiem towarowym prawnie chronionym, a NASK przysługuje Świadectwo Ochronne nr 196743.